The Indian College of Physicians - ICP, Academic wing of The Association of Physicians of India, www.icp-api.org

Founder Fellows of Indian College of Physicians

 1. Dr. Smt. V.N. Acharya Mumbai
 2. Dr. B.L. Agarwal Allahabad
 3. Dr. S.S. Agarwal Lucknow
 4. Dr. Lt. Gen. I.M. Ahuja Pune
 5. Late Dr. M.M.S. Ahuja New Delhi
 6. Dr. S.S. Ajgaonker Mumbai
 7. Dr. M.S. Amaresan Chennai
 8. Dr. M. Paul Anand Mumbai
 9. Dr. S.S. Annamalaisamy Madurai
 10. Dr. Jayant Antani Gulbarga
 11. Late Dr. F.P. Antia Mumbai
 12. Dr. N.N. Asokan Muvattupuzha
 13. Dr. J.S. Bajaj New Delhi
 14. Dr. H.S. Bajpai Varanasi
 15. Dr. K.B. Baksi Kolkata
 16. Dr. B.C. Bansal Noida
 17. Late Dr. H.P. Barua Diburugarh
 18. Dr. T.B. Basavarajendra Bangalore
 19. Dr. D.P. Basu Kolkata
 20. Late Dr. P.K. Basu Howrah
 21. Late Dr. I.P. Bhalla VSM Noida
 22. Dr. H.S. Bhargava Nagpur
 23. Dr. R.K. Bhargava Bhopal
 24. Dr. E. P. Bharucha Mumbai
 25. Dr. M.L. Bhatia New Delhi
 26. Dr. P.S. Bidwai Chandigarh
 27. Dr. Aspi R. Billimoria Mumbai
 28. Dr. T.K. Biswas Kolkata
 29. Dr. H.B. Chandalia Mumbai
 30. Dr. S. Chandrasekharan Chennai
 31. Late Dr. M.V. Chari Chennai
 32. Dr. A.K. Chatterjee Dhanbad
 33. Dr. P.K. Chatterjee Kolkata
 34. Dr. B.S. Chaubey Nagpur
 35. Dr. L.S. Chawla Ludhiana
 36. Dr. M.K. Chhetri Kolkata
 37. Dr. A.K. Choudhuri Kolkata
 38. Dr. D.C. Choudhuri Guwahati
 39. Late Dr. B. Ray Choudhuri Kolkata
 40. Dr. K.S. Chugh Chandigarh
 41. Late Dr. P.N. Chhuttani Chandigarh
 42. Dr. P.M. Dalal Mumbai
 43. Dr. J.P. Das Cuttack
 44. Dr. K. Govind Das Bangalore
 45. Dr. K.V. Krishna Das Trivandrum
 46. Dr. R. J. Dash Chandigarh
 47. Dr. F.D. Dastur Mumbai
 48. Dr. S.D. Deodhar Chandigarh
 49. Dr. S.K. Dutta Lucknow
 50. Dr. G.P. Elhence Meerut
 51. Dr. M.J. Gandhi Mumbai
 52. Dr. K.P. Ganesh Mangalore
 53. Dr. P.K. Ghosh Kolkata
 54. Late Dr. A.N. Gogate Mumbai
 55. Dr. B.M. Goswami Guwahati
 56. Dr. B.K. Goyal Mumbai
 57. Dr. K.B. Grant Pune
 58. Dr. R. B. Gulati Pune
 59. Dr. J.S. Guleria New Delhi
 60. Dr. M.C. Gupta Agra
 61. Dr. M.C. Gupta Agra
 62. Dr. N.N. Gupta Lucknow
 63. Dr. O.P. Gupta Ahmedabad
 64. Dr. Samir K. Gupta Kolkata
 65. Dr. B.M. Hegde Mangalore
 66. Dr. N.A. Jadhav Mysore
 67. Dr. V.R. Joshi Mumbai
 68. Dr. P.G. Kamath New Mumbai
 69. Late Dr. K.N. Kamdar Mumbai
 70. Dr. O.P. Kapoor Mumbai
 71. Dr. B.C. Kar Burla
 72. Dr. C.C. Kar Kolkata
 73. Late Dr. H.N. Khatri Chandigarh
 74. Dr. Lt. Col. N.R. Krishnan Coimbatore
 75. Dr. D.D.S. Kulpati New Delhi
 76. Dr. S.C. Kundu Kolkata
 77. Dr. G. Kuppuswamy Bangalore
 78. Dr. George Kurian VSM C/o 56 APO
 79. Dr. S.K. Lahiri Kolkata
 80. Dr.R.D. Lele Mumbai
 81. Dr. Bhola Mahton Jamshedpur
 82. Dr. N.K. Majumdar Kolkata
 83. Dr. R.S. Majumdar Kolkata
 84. Dr. K.K. Malhotra New Delhi
 85. Dr. M.K. Mani Chennai
 86. Dr. G.G. Mansaramani New Delhi
 87. Dr. M.P. Mehrotra Agra
 88. Dr. T.N. Mehrotra Meerut
 89. Dr. A.B. Mehta Mumbai
 90. Dr. B.C. Mehta Mumbai
 91. Late Dr. P.J. Mehta Mumbai
 92. Dr. S.D. Mehtalia Mumbai
 93. Dr. N.P. Misra Bhopal
 94. Dr. R.N. Misra Lucknow
 95. Dr. D.K. Mitra Pune
 96. Dr. Rohit Modi Mumbai
 97. Dr. G.C. Mookerjee Kolkata
 98. Dr. Sam G.P. Moses Chennai
 99. Dr. Sukumar Mukherjee Kolkata
 100. Dr. Susil C. Munsi Mumbai
 101. Late Dr. B.K. Naik Hyderabad
 102. Dr. K.G. Nair Mumbai
 103. Col. VA Narayanan Kochi
 104. Dr. Kedar Nath Kanpur
 105. Dr. S. Padmavati New Delhi
 106. Dr. D.B. Pahlajani Mumbai
 107. Dr. H.K. Pal Kolkata
 108. Dr. V. Parameshvara Bangalore
 109. Late Dr. J.C. Patel Mumbai
 110. Dr. Lekha Pathak Mumbai
 111. Lt. Gen. J.S. Paul New Delhi
 112. Late Dr. CRR Pillay Chennai
 113. Dr. Chandra Prakash New Delhi
 114. Dr. B.S. Raheja Mumbai
 115. Dr. R.S. Rajagopalan Chennai
 116. Dr. H.B. Rajasekhar Belgaum
 117. Dr. K. Ramamoorthy Mumbai
 118. Dr. A.S. Chandrasekhara Rao Bangalore
 119. Dr. Murlidhar S. Rao Gulbarga
 120. Dr. D. Rama Rao Bangalore
 121. Dr. N. Ramachandra Rao Kurnool
 122. Late Dr. R.N. Rath Cuttack
 123. Dr. (Mrs.) S. Sachdev New Delhi
 124. Dr. B.K. Sahay Hyderabad
 125. Dr. G.S. Sainani Mumbai
 126. Dr. R.P. Sapru Chandigarh
 127. Dr. H.V. Sardesai Pune
 128. Dr. H.C. Sathya Bangalore
 129. Dr. Shyamal Kumar Sen Kolkata
 130. Dr. Sunil Kumar Sen Kolkata
 131. Late Dr. B.R. Sengupta Kolkata
 132. Late Dr. K.S. Shadaksharappa Bangalore
 133. Dr. D.R. Shah Udaipur
 134. Dr. Natoobhai J. Shah Mumbai
 135. Dr. Siddharth N. Shah Mumbai
 136. Dr. P.S. Shankar Gulbarga
 137. Dr. B.K. Sharma Chandigarh
 138. Dr. S.C. Seth Mumbai
 139. Dr. K.J. Shetty Bangalore
 140. Dr. K.K. Sikka Kanpur
 141. Dr. Ram Singh Agra
 142. Late Dr. Shurvir Singh Udaipur
 143. Dr. B.S. Singhal Mumbai
 144. Dr. AKN Sinha Patna
 145. Dr. B.N. Srivastava Jabalpur
 146. Dr. C.V. Talwalkar Mumbai
 147. Dr. SPS Teotia Meerut
 148. Dr. C.P. Thakur Patna
 149. Dr. B.B. Tripathy Cuttack
 150. Dr. T.H. Tulpule Mumbai
 151. Dr. F.E. Udwadia Mumbai
 152. Late Dr. M. Viswanathan Chennai
 153. Dr. B.L. Vigg Sonepat
 154. Dr. R.S. Wadia Pune
 155. Dr. V.N. Waghray Hyderabad
 156. Late P.K. Wahal Agra
 157. Dr. P.L. Wahi Chandigarh